დიდი ზომის ბალგარკა 230 მმ

დიდი ზომის ბალგარკა 230 მმ

დიდი ზომის ბალგარკა 230 მმ